Halvanden måned før nytårsaften har Toldstyrelsen allerede tilbageholdt 528 kilo ulovligt fyrværkeri. Vent med at købe fyrværkeri til de godkendte salgssteder åbner, lyder Toldstyrelsens opfordring.

Med halvanden måned til nytårsaften oplever tolderne store mængder ulovligt fyrværkeri forsøgt smuglet ind over grænsen. En foreløbig opgørelse, som Toldstyrelsen har lavet, viser, at tolderne har tilbageholdt 528 kilo fyrværkeri i årets første tre kvartaler. Det er særligt i pakker hos post- og kurervirksomheder, hvoraf en stor del er sendt fra Østeuropa, at tolderne finder alt fra kanonslag, batterier og diverse knaldfyrværkeri til røggranater, romerlys og nødraketter.

– Vi finder traditionelt mere ulovligt fyrværkeri frem mod nytår, men mængderne er vokset de seneste par år. Ved at købe ulovligt fyrværkeri sætter man sit eget og andre menneskers helbred i fare, fordi fyrværkeriet kan være produceret uden hensyn til almindelige regler for produktsikkerhed, siger kontroldirektør i Toldstyrelsen, Michael Lund, der i stedet opfordrer til, at man venter, indtil de godkendte salgssteder åbner i december.

I perioden 2018 til 2021 har Toldstyrelsen registreret mere end en tredobling i mængden af tilbageholdt fyrværkeri fra 321 kilo til 1.134 kilo. Stigningen skyldes bl.a. øget opmærksomhed og kontrol fra Toldstyrelsens side, samt at flere benytter fyrværkeri året rundt. Toldstyrelsen samarbejder med politiet og Sikkerhedsstyrelsen om at gøre opmærksom på reglerne for køb og salg af fyrværkeri.

Som privatperson er det ulovligt at indføre fyrværkeri til Danmark. Det gælder både fyrværkeri, der købes i udlandet og tages med hjem, og fyrværkeri købt på en udenlandsk hjemmeside. Det gælder også, selvom fyrværkeriet er mærket med det europæiske CE-mærke, der angiver, at produktet overholder EU-lovgivningen. Når Toldstyrelsen tilbageholder ulovligt fyrværkeri og overdrager det til politiet, kan sagerne ende med bødestraf til køberen.

Vigtige datoer vedrørende fyrværkeri i Danmark
Fyrværkerisalget må starte d. 15. december 2022 til og med d. 31. december 2022.
Affyring af fyrværkeri må kun ske fra d. 27. december 2022 til og med d. 1. januar 2023.

Læs mere om indførsel og nethandel af fyrværkeri.
Er du i tvivl om reglerne for farlige produkter generelt, kan du se mere her www.produkter.dk