Sidst vi oplevede ændringer i toldreglerne, var da varekoderne blev opdateret pr. d. 1. januar 2022.
Dette medførte for mange importører og eksportører, at de måtte opdatere koderne i virksomhedens systemer.
Ændringer af varekoderne sker hvert femte år på verdensplan for, at holde hs koderne tidssvarende og følge produktudviklingen.

Til nytår 22/23 ændres toldreglerne igen, idet datakravene øges på toldområdet. Dette kommer til at vedrøre virksomheder der importerer gods med fly til EU.

Alle europæiske toldmyndigheder er i gang med at øge kontrollen med varer, der kommer ind i EU. Det sker også i Danmark. I 2021 indførte Toldstyrelsen øgede risikovurderinger af varer, der transporteres med fly til Danmark fra lande uden for EU, og i 2023 øger toldmyndighederne kontrollen igen, når det fælleseuropæiske importkontrolsystem, ICS2, går ind i næste fase.

Den øgede kontrol betyder, at virksomheder, der får varer fragtet med fly, skal oplyse flere informationer om varerne. Ændringerne får også betydning for eksisterende toldsystemer og kan have betydning for virksomhedernes egne interne processer og it-systemer.

Det kan være logistikvirksomheder, der bidrager med data til ENS-angivelser for varer, der kommer til EU med fly herunder transportører, speditører, kurérer og postvæsen.

Reglerne for transport af varer med skib, vej eller tog, vil først blive ændret i 2024.