TOLDREGLER

TOLDREGLER

Hvad er toldregler og hvorfor har vi dem?

Vi er specialister i fortoldning, og har mere end 40 års erfaring i branchen.

Toldregler er primært opstået til gavn for produktionsvirksomheder i EU, så disse kan konkurrere på lige fod med udenlandske virksomheder, og så produktionsomkostningerne og slutprodukterne kommer op på samme niveau. I de tilfælde at EU’s ikke kan producere, eller producere nok af en vare, er der skabt præferenceaftaler, så andre lande uden for EU kan sælge deres varer i fællesskabet.

Er der ens toldregler uden for EU?

Som udgangspunkt er der ikke fælles regler for lande uden for EU, men nogle lande er gået sammen i fælles handelsaftaler, og har lavet ens retningslinjer, så de ikke skal konkurrere indbyrdes. Et eksempel er handelsaftalen mellem USA og Mexico kaldet NAFTA.

Er der ens toldregler indenfor EU?

Landene i EU har ikke toldregler mod hinanden, men der kan være nationale afgifter, som bliver afregnet direkte til selve importlandet. I Danmark er nok den mest kendte afgift ”punktafgift” som sikre Danmark at sikkerhed, sundhed og miljø bliver overholdt iht. dansk lovgivning.

Er de Danske toldregler de samme som i resten af EU?

De Danske toldregler er de sammen som i andre EU lande, da der er hele grundlaget for ”indkøbsforeningen” EU, at vi skal kunne handle på lige vilkår.

Kan jeg selv kontakte Told og Skat erhverv, og hvad kan de hjælpe med?

En virksomhed behøver ikke at have en repræsentant til at kontakte Told og Skat erhverv, når det gælder toldsatser, bevillinger og ansøgninger. Men virksomhederne kan med fordel bruge en toldekspert som bindeled, da der hurtigt kan opstå tvivl mht. lovgivning og termer.

Gælder der de samme toldregler for alle virksomheder?

Alle toldregler er som udgangspunkt lige for de samme slags virksomheder, men alle toldregler er ikke ens, da der kan være forskel om man er en producerende virksomhed, en virksomhed der køber hjem til videresalg, eller en privatperson der køber hjem til eget forbrug.

Toldregler for specielle virksomheder?

Toldloven er meget omfattende, og der prøvet i vidt muligt omfang at tage højde for alle brancher.

Kan man undgå told på varer fra Kina?

Et af de få områder hvor man kan udgå at skulle betale told på varer fra Kina, er ved at oplægge varerne. Hvis virksomheden oplægger varer på et toldoplag, kan de skyldes flere, at man gerne vil udskyde betalingen af tolden, eller man har til hensigt at eksportere varerne, og derved lade den nye modtager betale tolden.

Hvordan er toldreglerne for ikke EU varer?

Som vi tidligere har nævnt, så er toldregler for ikke EU mange. EU har pt. lavet 74 handelsaftaler for forskellige lande, eller sammenslutninger af lande, for at opnår fordele med samhandel. De enkelte handelsaftaler er tosidige aftaler, det vil sige at aftale landet og EU får begge fordele ved aftalen. De er også enkelte aftale, som er støtte aftaler, som primært indgås med U-lande, for at hjælpe dem igennem de problemer de måtte have, ved køb af deres varer på fordelagtige betingelser og med lave eller ingen toldafgift.

Betales der eksempelvis den samme told for varer der importeres i England.

Der betales den samme told for varer importeret fra England. EU og England har lavet en handelsaftale der sikre at køb fra England ikke er toldbehæftet, hvis der foreligge en gyldig præferencedokumentation.

Hvem skal jeg kontakte for at få en registrering som importør?

Virksomheden skal kontakte virk.dk, for at få en importørregistrering

Told og Skat import og det nye toldsystem?

EU’ Told & Skat er pt. i gang med at udvikle et nyt toldsystem, som skulle være ens i hele EU, og med mulighed for toldbehandling på tværs af grænserne.

Hvordan gør jeg hvis opnå eksportør registrering?

Eksportør registrering kan søges igennem virk.dk.

Toldregler for import til toldoplag?

Hvis man køber varer i lande uden for EU, og disse varer er toldbehæftet, kan man med fordel ansøge om et toldoplag. Virksomheden har nu mulighed for at udskyde tolden til den skal sælges, eller slippe for at skulle betale told hvis de eksporterer varerne til et land uden for EU

Hvordan får jeg oplyst toldregler udenfor EU?

Hvis man skal have oplyst toldregler uden for EU, skal man kontakte Told & Skat i de enkelte lande. Forespørgslerne kan også stilles igennem ambassader og handelskammer i de enkelte lande.

Hvordan sikre EU at alle bruger de samme toldregler?

Told og Skat i de enkelte EU lande laver løbende told kontroller hos virksomheder, og kan derigennem tjekke om virksomheden lever op til gældende love og regler

Er der toldregler der kun gælder for Danmark?

Der er varebestemmelser der kun gælder i Danmark, og sikre at vi lever op til vores nationale lovgivning.

Kan jeg selv undersøge hos Told og Skat Erhverv, ved at skrive til dem?

Hvis virksomheder selv ønsker at undersøge hos Told Skat Erhverv, omkring import eller eksport, er det vigtigt at være helt sikker på spørgsmålet man stiller, da der er mange termer at navigerer rundt i. Vi hjælper selvfølgelig vores kunder med at få stillet de rigtige spørgsmål, så vi også får de rigtige svar.

Kan man ringe til Told og Skat import?

Man kan godt ringe, men det skal huskes lige som ved at man skriver til dem, at få stillet de rigtige spørgsmål. Telefonnummeret er 7222 1212.