Medarbejderinfo

Kontakt os gerne for et kaffemøde

Medarbejderinfo

Kontakt os gerne for et kaffemøde
Jack Glerup
Jack GlerupEjer I Stifter I Senior toldkonsulent

Jack er chefen. Han er autodidakt toldekspert, og rådgiver i opstart af nye markeder, toldklarering og tarifering. Han har undervist på speditionsskolen i told, og har hjulpet Skat ved løbende at teste deres nye toldsystemer, og kommet med input. Han har bl.a. stået for oprettelsen af siden ”driftsmeddelelser og status på toldsystemer” i 2001, som de fleste kender i dag.

Jack har en baggrund med indkøb, systemplanlægning- og optimering, programmering og toldbehandling.
Jack er firmaets mand der sørger for papir til printeren og æbler fra haven om sommeren.

Kim Erik Rømer
Kim Erik RømerSenior toldkonsulent

Kim er uddannet speditør med speciale i told, har en tolddiplomuddannelse, og har mangeårig erfaring fra detailhandlen på told- og afgiftsområdet, kontrol af certifikater, indberetning af intrastat til Danmarks Statistik, udstedelse og modtagelseskontrol af EMCS.

Herudover har Kim sørget for at virksomheder er i besiddelse af de korrekte bevillinger til import, eksport, forædlinger og lignende bevillingen, som er nødvendige til korrekte fortoldningsprocedurer.

Kim sørger for, at der er kaffe på kanden, og holder os alle opdateret på dagens nyheder
#glem-google-spørg-Kim

Janett Ammitzbøll Hove
Janett Ammitzbøll HoveSenior toldkonsulent I Teamleder

Janett er uddannet speditør, og har en erhvervsfaglig baggrund med speciale i told, tarifering, Intrastat, Import MIO, Export opstart, godkendt afsender, FUE herunder også toldoplag og regnskab.

Janett har bestået enkelte kurser på tolddiplomuddannelsen, og så er hun firmaets motorsportsfanatiker og sætter gerne fredagens humør med god musik

Winnie Schwartzbach
Winnie SchwartzbachToldkonsulent I Salg & marketing

Winnie er uddannet trader og har derfor erfaring indenfor international handel, salg, spedition og shipping – import og eksport.

Hun er firmaets yngste toldkonsulent og er forholdsvis ny udi fortoldninger og tarifering.
Til gengæld er hun firmaets web og marketing ansvarlige, da hun har hun fulgt og bestået anerkendt udbudte kurser i digital markedsføring.

Winnie er kontorets beostær der nynner med på radioen, selv trafikradioens jingle.