DANSK TOLDBEHANDLING
SIDEN 1986

DANSK TOLDBEHANDLING
SIDEN 1986

Historien bag
Historien om Dansk Toldbehandling ApS startede den 10. maj 1986, med en enkelt base i København. Fra 1986 og frem til 2022 har firmaets aktiviteter været varetaget i Kerteminde og i Odense. Fra 2022 er der åbnet en afdeling i Ishøj, som dækker hele landet.

Vores primære ydelser
Dansk Toldbehandling ApS har siden starten varetaget toldbehandling for virksomheder der handler med eller fragter varer fra hele verden. Vores primære ydelser er udover toldbehandlingen også rådgivning inden for alle typer af varer og dertil hørende bevillingstyper.

Grundet Covid-19 har der været stor efterspørgsel på at kunne få lavet ”internt” toldarbejde på et eksternt kontor. Ved hjælp af en opkobling til kundens systemer kan vi udføre toldopgaven fra vores eget kontor. Vi har også kunder, hvor vi er fysisk til stede.

Hvem er vi så
De fleste genkender nok en tolder ved grænsen eller i lufthavnen, men hvad laver sådan en toldklarerer hos Dansk Toldbehandling så egentlig? Det kan være svært at forklare og privat oplever vi ofte en generel forestilling om at det er et lidt kedeligt erhverv. Det kommer naturligvis an på hvilke briller du ser med, men meget kort beskrevet vi er med til at sikre en smidig handel for dig, din forretning og for Danmarks ydre grænser.

Uddannelse og essentielle netværk
Udover toldbehandlingen har vi ved flere lejligheder forestået undervisningen på Speditionsskolen i told og udvidet told, for at kunne give lidt tilbage til branchen, og for at sikre fremtidens toldmedarbejdere. Det har altid været en stor fornøjelse at få inspiration og nye vinkler fra unge medarbejdere i speditionsverdenen.

Vi tester jævnligt nye told og administrative systemer, for at kunne leve op til efterspørgslen af toldarbejde hos vores ”interne” kunder.
Ligeledes har vi løbende testet Skats toldsystemer og givet feedback på fejl, mangler og forslag til ændringer.

Vi holder os opdateret via netværk, seneste kurser, webinarer, konferencer og lovgivning som er essentielt for os, for at kunne give vores kunder den korrekte rådgivning.

På baggrund af vores tiltag i hverdagen og vores forskelligartede baggrunde anser vi os selv som konkurrencedygtig og toldmæssigt både rutineret og rustet til effektivt at håndtere dine udfordringer med told.

Fremtiden
Skat og toldstyrelserne i EU, er godt i gang med at udvikle nye toldsystemer, som baserer sig på samme IT sprog XML. Fremtiden for Dansk Toldbehandling vil derfor være at bruge vores ekspertise på tværs af grænserne i og uden for EU, og derved stadig kunne leve op til vores kunders behov og ønsker.

Motivation og organisation
Vores hverdage ligner hinanden og så alligevel ikke. Der er lige dele rutinepræget arbejde og nye spændende opgaver. Vores forskellige baggrunde og erfaring spænder bredt, hvilket vi anser som en gevinst da det gør os til et stærkt samarbejdende team.

Da vi er en mindre virksomhed, er vores organisation flad og vi er fælles om opgavefordelingen og vagtplanlægningen. Vi lærer af hinanden i vores fælles åbne kontor, vi drikker vores kaffe sammen mens alle byder ind med det vi hver er specialister i.