DANSK TOLDBEHANDLING SIDEN 1986

Dansk Toldbehandling har siden 1986 ydet toldassistance til speditører og andre virksomheder og været en stærk samarbejdspartner for det danske toldvæsen med kontinuerlig nytænkning og forslag til forbedringer af toldloven. Sideløbende har vi undervist på Speditionsskolen for at dygtiggøre en ny generation af speditører, så de ligeledes kan bidrage til korrekt toldbehandling.

I alle årene har vi haft spidskompetence indenfor: fortoldninger og udførsler, tarifering, forædlingsansøgninger og andre bevillingsansøgninger, dokumentudfærdigelse, rådgivning, regnskabsgennemgang internt og eksternt, Intrastat, toldoplag, forhåndsanmeldelser og meget mere. Vi toldbehandler alle varer, men vi har speciale indenfor følgende varegrupper: vin, spiritus, fødevarer, økoangivelser, tekstil, toldoplagsvarer, jern & stål og meget mere. Sidste skud på stammen er vikarservice, hvor vi bl.a. har hjulpet Coop med implementering af nye told- og administrative systemer.

Virksomhedens målsætning er, at alle vores samarbejdspartnere får den bedste toldklarering og toldbehandling til gavn for såvel virksomheder som det danske toldvæsen.

Da der – ikke mindst pga. Brexit – vil være en øget toldbehandling i fremtiden, har vi besluttet at sætte fokus på at kunne yde lokalservice på tværs af Danmark ved at åbne kontorer i København og Esbjerg.

Hvis du vil vide mere, er du meget velkommen til at kontakte os.

Kontakt os
DANSK TOLDBEHANDLING SIDEN 1986