TOLDBEHANDLING

TOLDBEHANDLING

Hvad skal virksomheden huske på ved toldbehandling?

Har du husket at, få HS-kode fra afsender?
Det er vigtigt at få en angivelse af hvilken HS-kode varerne har. Dette kan afsender hjælpe dig med, da de skal angive denne ved eksport af deres varer.
Den HS-kode som afsender bruger, kan give en indikation af hvor den ”rigtige” HS-kode skal befinde sig, når varerne står på grænsen til EU.
Det er dog altid vigtigt at holde afsenders HS kode op i mod de HS-koder som der bruges i EU, da det kun er EU HS-koder der er gældende i EU.
Dansk Toldbehandling ApS hjælper med fastsættelse af den rigtige HS-kode, og hvis virksomheden ønsker det, kan vi lave en BTO (fastsættelse af HS-koden hos Skat)

Har du husket at, tjekke om varerne er omfattet af importforbud, kvoteordninger eller antidumpingtold?
Her er det ligeledes vigtigt med den rigtige HS-kode, da vi ud fra koden kan tjekke om der skulle være foranstaltninger eller begrænsninger ved forsendelsen.
Et eksempel: Plast.
Her er det vigtigt at få oplyst fra afsender, hvilken plast forsendelsen omhandler.
Indeholder forsendelsen Melamin eller nylon, skal Skat have oplyst hvornår forsendelsen ankommer til grænsen, så de kan tage en analyse af plastvarerne, og undersøge om grænseværdierne er overholdt.
Ved forsendelser der er omfattet af antidumpingtold, er det vigtigt at undersøge leverandørens kode for antidumping, så kan vi oplyse hvilken tillægstold der vil skulle betales.

Toldbehandling og toldklarering er det samme ord for samme proces

Vi tager lige et par ekstra punkter med, som også er vigtige:

  • Har du husket at, tjekke om der er dokumentations fra afsendelseslandet, som skal bruges på afsendelsestidspunktet?
    Der er mange dokumenter man skal sikre sig, er til stede før varerne afsendes fra afsender, f.eks.; vincertifikater, økocertifikater, tilsynsdokumenter, sundhedscertifikater, forhåndsanmeldelser o. lign.
    Dansk Toldbehandling ApS kan ligeledes her være behjælpelig, så alle forhold er på plads, inden forsendelsen afsendes.
  • Har du husket at, tjekke præference forholdende fra produktionslandet?
    Det er vigtigt at tjekke omkring præferenceforholdene i det land hvor varerne er produceret, da modtager derved, har mulighed for nedsat told. Det er her vigtigt at kende den rigtige HS-kode. Vi kan hjælpe med at tjekke om der skulle være mulighed for toldnedsættelse, og oplyse om der skal bruges yderligere dokumentation, i form af præferencedokumenter fra afsender.

Hvor lang tid tager toldbehandling?

At lave selve indfortoldningen, eller hvor længe det tager at lave toldbehandling, afhænger meget af om al dokumentation er forelagt den person der laver fortoldningen (også kaldet klareren, fortolderen eller medarbejderen der toldbehandler forsendelsen). Det kan tage ca. 5-10 minutter, men enkelte angivelser kan tage op til 1-2 timer.
Skat tager sig af tjek af de fortoldninger, der ligger til grund for selve forsendelsen, når den er på grænsen. Skat bruger ca. 5-15 minutter pr. forsendelse, med mindre den udtages til toldkontrol.

Toldregler import – fortoldning af varer fra England, Kina, USA, er der samme regler?

Alle virksomheder skal som udgangspunkt betale told på de varer der er toldbelagt. Som så meget andet i Toldloven og Toldbekendtgørelserne, så er der også undtagelser her, f.eks. ambassader og flyttegods af egen bohave.

Fortoldning af varer fra Kina og USA, hører som udgangspunkt under de samme regler, da de er almindelige 3-lande, uden særordninger til EU. England har en ordning med EU, at hvis de kan dokumentere at varerne har oprindelse i England, så kan de sælges uden told til EU.

Vi har mere end 40 års erfaring i branchen. Vi kan derfor rådgive om alle toldregler.

3 gode grunde til at Dansk Toldbehandling skal hjælpe med toldbehandlingen; Læs her hvad det er vi hjælper dig med!

Ved den rigtige toldbehandling, er du sikker på følgende:

A. At vi altid oplyser om restriktioner, toldnedsættelse og eventuelle ekstra toldomkostninger før varerne afsendes.
B. At I altid får varerne fortoldet under de rigtige procedurer og HS-koder.
C. At vi oplyser om der er mulighed for ændring i procedurerne, så virksomheden kan opnå besparelser på deres indkøb.

Hvordan og hvornår kan vi få hjælp til toldbehandling? Læs her hvordan og hvornår vi kan træde til med hjælp

Vi prøver altid at tilpasse vores toldassistance, så det passer til de enkelte virksomheders toldbehov. Derfor har vi udviklet følgende produkter:

A. 1 time daglig, toldbehandling, hos virksomheden eller hos os.
B. Daglig toldbehandling præcis når det passer jer
C. Toldbehandling via VPN direkte I jeres IT-systemer
D. Toldbehandling afregnet pr. stk.
E. Toldbehandling periodevis, ved ferie, barsel og spidsbelastningsperiode