SPECIALISTER I FORTOLDNING

SPECIALISTER I FORTOLDNING

Uafhængig toldklarerings- og rådgivningsvirksomhed med 40 års erfaring med speciale i toldbehandling.

Fordele ved egen toldafdeling
 • Opdateret på regler og forordninger
 • 40 års erfaring indenfor toldarbejde
 • Personlig rådgivning
 • Forsendelserne følges til de er frigivet
 • Assistere ved sygdom og ferie
 • Bindeled mellem kunde, speditør og leverandør
Indfortoldning
 • SAP, GTS og Navision
 • Skat´s import- og eksport systemer
 • Emma, Butterfly, Lector, eVita og Taric
 • Intrastat og Danmarks Statistik
 • Microsoft Office pakken
 • Sharepoint og Teams
Hvad er fortoldning?
 • Toldregnskab tre år tilbage
 • Rådgivning ved opstart af nye markeder
 • Fortoldninger og udførsler
 • BTO-, toldoplag- og bevillingsansøgninger
 • Tariferingsopgaver med korrekt HS-kode
 • Beregning af told og afgifter

Vores kernekompetencer er toldbehandling import/eksport – herunder rådgivning, revision, undervisning og udregning af told.

Ved brug af vores ekspertise vil virksomheden altid kunne sikre sig at, de overholder de seneste krav fra toldlovgivningen og undgår at falde i de mange fælder der er i international handel.
Igennem tiden har vi udarbejdet fortoldninger og eksportangivelser for mange typer af gods – lige fra levende dyr til antikviteter.

I samarbejde med dig skræddersyer vi løsningen efter dit behov og vi hjælper dig med at få dine varer fortoldet korrekt, så dine varer kommer sikkert frem til destinationen til tiden.

Når hele din toldproces strømlines, opnår du flere fordele i samarbejde med os.

En fortoldning er en angivelse af den samlede mængde gods i en forsendelse, der skal bringes til fri omsætning indenfor EU.
Fortoldningen indeholder oplysninger om de enkelte varer, hvor angivelse af den korrekte HS-kode er yderst afgørende.

Hvor fortoldning er et dokumentet, er toldbehandling selve processen.

Et tolddokument er et dokument i fysisk eller elektronisk form som beskriver en forsendelse, der ankommer til eller afsendes fra EU´s grænse.

Der laves tolddokument for både import og eksport og kaldes henholdsvis indfortoldning eller importangivelse og udførsel eller eksportangivelse.

Til selve toldbehandlingen kan medgå følgende dokumenter:

 • Fortoldning
 • Udregning til fortoldning
 • Faktura
 • Opsplitning af faktura i de enkelte HS-koder
 • Fragtdokument (ex. fragtbrev)
 • Fragtregning

Alle varer er klassificeret ved en varekode (HS-kode). Det er yderst vigtigt at denne er korrekt, da alle love og regler er påhæftet denne kode.
Hvis koden ikke er korrekt, kan det i yderste konsekvens betyde at virksomheden ikke kan få varerne ind i landet, må sende dem retur eller destruere dem.

HS-koden for en vare kan klarlægges ud fra følgende punkter:

Hvilken vare er det?
Hvad er den fremstillet af?
Er varen adskilt eller i samlet stand?
Formål og anvendelse af varen

HS-koder er et internationalt regelsæt der benyttes både ved import og eksport handel.
Koden består ved import af 10 cifre og ved eksport 8 cifre.

Alt efter hvilke HS-koder der anvendes, kan følgende andre dokumenter skulle bruges

 • Præferencedokument
 • Analysecertifikater
 • Tilladelser til import
 • Anmeldelser til grænsekontrol

HS står for Harmonized System. Koderne er en internationalt anerkendt kode, der benyttes i over 200 lande.

I Danmark er besluttet at nogle varegrupper pålægges en særlig punktafgift. Det er som udgangspunkt et politisk ønske om at mindske brugen af varerne, for eksempel af:

 • Sundhedshensyn. Tobak og alkohol
 • Klimahensyn. Olie og el
 • Miljøhensyn. Sprøjtemidler og PVC

For at virksomhederne kan importere disse varer, skal de registreres for disse afgifter i www.virk.dk, og afgifterne vil blive afregnet én gang pr. måned.

Det er vigtigt at fortoldningen indeholder koderne for punktafgifterne.

Varer med præference betyder, at en virksomhed har mulighed for at få nedsat told på de købte varer.
Dette fremgår af Taric, når du udsøger din HS-kode.

Følgende præferencedokumentation kan bruges fra visse lande:

 • Udtalelse om oprindelse og oprindelseserklæring
 • Importørens kendskab (importers knowledge)
 • EUR 1/EUR-MED certifikater
 • Leverandørerklæringer og INF 4 oplysningscertifikat
 • AT.R. varecertifikat – Tyrkiet
 • Fakturaerklæringer og godkendt eksportør
 • Erstatningscertifikater
 • Duplikatcertifikater

Ved import og eksport kan der være sat restriktioner for om varen må ind- og udføres.
Det kan være krav til tilladelser, licenser, godkendelser, inspektion af varen osv.

Restriktionerne er sat i verden for at beskytte:

 • mennesker og dyrs liv
 • planter
 • nationale skatte
 • industriel og kommerciel ejendomsret
 • den offentlige orden og sikkerhed

Hvis varen er omfattet af en varebestemmelse så vil det kunne ses i toldtariffen med et bogstav, som skal fremgå af tolddokumentet.
Dette fremgår af Taric når du udsøger din HS-kode.

Det er importørens eller eksportørens ansvar at sikre at de korrekte varebestemmelser foreligger, inden en vare indfortoldes eller udføres.

Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at importere varer under specielle ordninger, som ikke er almindeligt varekøb. Disse former for import kaldes særlige procedurer, og kan omfatte følgende:

 • Midlertidig import til garantireparation
 • Midlertidig import til forarbejdning – aktiv forædling
 • Midlertidig import med henblik på returnering i uforandret stand (messer eller lån)
 • Import til privat toldoplag

Kendetegnet for disse særlige procedurer er, at man ikke skal betale told ved importen, eller tolden bliver tilbageholdt, indtil proceduren bliver afsluttet (dette sker ved at sende varer retur på en eksportangivelse). Man skal dog være påpasselig når der laves en indfortoldning, at man bruger de rigtige procedurer, og at modtageren har en bevilling til at få varerne ind under de respektive ordninger.

Fortoldning af varer fra Kina og USA, hører som udgangspunkt under de samme toldregler, da de tilhører gruppen af tredjelande der er uden særordninger til EU.
England har særordning med EU og hvis det kan dokumenteres at varerne har oprindelse i England, så kan de sælges til EU uden told.

Registrering som importør

Når en virksomhed skal importere varer fra et land uden for EU skal virksomheden importørregistreres hos www.virk.dk, og virksomheden skal vurdere hvilken form for sikkerhedsstillelse de ønsker med hensyn til betaling af tolden.

Virksomheden skal samtidig undersøge hvilke regler og bestemmelser de varer man har påtænkt sig at importere, er omfattet af, og om der skal yderligere registreringer til for at opnå en gnidningsfri handel.

Værdien af korrekt toldbehandling

Ved fortoldning er der faldgrupper, som kan få store økonomiske konsekvenser. Den mest udbredte fejl er nok at man har manglet rådgivning før virksomheden bestiller varen, og derfor ikke har fået oplyst hvor stor økonomisk betydning det kan have.

Har du brug for hjælp?

Du er meget velkommen til at ringe til os på tlf. 41 21 81 80 eller sende os en mail fra vores formular her.
Du kan også læse mere om toldregler her.