Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Virksomheden
Dansk Toldbehandling ApS

Broenge 10-12,
2635 Ishøj
Tlf.: 41218180
Mail: fortold@fortold.dk
CVR: 42487554

Generelt
For at handle med Dansk Toldbehandling ApS, vil der skulle udfyldes en samarbejdsaftale og en fuldmagt. Fuldmagten indeholder alle relevante oplysninger om kunden og dennes købsbetingelser. Samarbejdsaftalen indeholder de specielle forholde samarbejdet omhandler.

Ydelsens omfang
Samarbejdsaftalen giver kunden adgang til Dansk Toldbehandlings ApS tjenester og ydelser. Kunden hæfter altid for at videregive korrekt oplysninger til Dansk Toldbehandling ApS til brug korrekt udførelse af toldarbejde.

Adgang til tjenesten
Dato for adgang til tjenesten vil fremgå af samarbejdsaftalen.

Betaling
Gebyrer for brug af tjenester hos Danske Toldbehandling ApS, bedes betalt i henhold til den til enhver tid gældende prislister, og betalingsbetingelser.
Alle priser oplyst er eksklusiv moms.

Tilpasninger og ændringer
Dansk Toldbehandling ApS forbeholder sig retten til at ændre gebyrer og andre betingelser for tjenesteydelsen.
Ændringer meddeles kunden senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft.

Opsigelse
En opsigelse af samarbejdet skal ske skriftligt til fortold@fortold.dk og med en (3) måneds varsel til udgangen af en måned.

Indsigelse og klage
Ved indsigelser eller klager, beder I rette henvendelse på fortold@fortold.dk  

Persondatapolitik
Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:
Navn, adresse, tlf.nr., mailadresse og evt cvr nr., som vil fremgår af fuldmagten.

Kundepolitik og GDPR
Vi videresælger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger ved at kontakte fortold@fortold.dk

Du kan læse mere om vores cookie- og privatlivspolitik her Cookie- og privatlivspolitik – Dansk Toldbehandling (fortold.dk)

Lovvalg og værneting
Køb hos Dansk Toldbehandling ApS er undergivet dansk lov.
Enhver tvist afgøres af de danske domstole.

Handelsbetingelserne er sidst opdateret: december 2022