Mulighed for indsigelse mod ansøgninger om toldfrihed eller reduceret told indtil 10. november 2021

Din virksomhed kan gøre indsigelse mod nye ansøgninger om toldfrihed eller reduceret told (toldsuspension eller toldkontingent), hvis den fremstiller produkter, der svarer til eller ligner de produkter, der er søgt om toldfrihed eller reduceret told for. Toldstyrelsen skal modtage din indsigelse senest 10. november 2021.

Invitation til orienteringsmøde om anden udrulning af importsystemet

Anden del af importsystemet er en af de største og vigtigste udrulninger af de nye toldsystemer, som Danmark står overfor at skulle udvikle og implementere, og rigtig mange virksomheder bliver berørt. Derfor inviterer Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen alle interesserede til orienteringsmøde om det nye importsystem.

Kolde kontanter: Toldere finder knap 8 millioner kroner i kontanter i frostpakker i Grønlandshavnen

Toldstyrelsen har tilbageholdt 7,7 millioner kroner i kontanter gemt i frostpakker i Grønlandshavnen i Aalborg. Sagen er nu overgivet til politiet.